Let op: Dit formulier werkt met Javascript, en deze functionaliteit is uitgeschakeld in uw browser. Schakel Javascript in, of gebruik een andere, moderne browser.

Meldpunt Vuurwerkoverlast Gemeente Woerden  

Het meldpunt is nu gesloten. Er zijn 182 meldingen binnengekomen.

Het eindrapport 2020-2021 van het meldpunt is verschenen, klik hier. Het rapport zal worden besproken met de gemeente.

Meldpunt Vuurwerkoverlast Woerden: update 22 december

Beste lezer,

Op 13 november jl. is het meldpunt vuurwerkoverlast weer online gegaan. Tot ons genoegen zien we dat velen van jullie het meldpunt weer weten te vinden. Onze dank is groot, maar toch voelt het ook dubbel. Ondanks het vuurwerkverbod zien we ook dit jaar het aantal meldingen sterk oplopen. Op 22 december stond de teller op 110 meldingen. Het valt op dat de meeste meldingen in de avond worden gedaan en gaan over te vroeg afgestoken vuurwerk en harde knallen die een schrikeffect veroorzaken voor mens en dier. Daarnaast zien we dat de meeste meldingen komen uit de wijk Molenvliet.

De werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren heeft contact gezocht met de wijkagenten in Woerden. Aan hen is een geanonimiseerd rapport gestuurd van de meldingen. We hopen dat deze gegevens een bijdrage zullen leveren aan het bestrijden van de vuurwerkoverlast.

We willen jullie graag bedanken voor het melden en moedigen aan dit vooral te blijven doen. Melden kan via: www.vuurwerkoverlastwoerden.nl.

Fijne feestdagen en een veilig oud en nieuw gewenst namens alle leden van Werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren.

Logo


Elk jaar veroorzaakt vuurwerk veel overlast. Het geknal leidt tot stress bij mensen en dieren. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn kan het een extra belasting betekenen. Dieren schrikken, en vluchten weg. Ieder jaar belanden honderden mensen in het ziekenhuis, en soms vallen er zelfs doden. Jaarlijks moeten miljoenen kilo's afval worden opgeruimd. Alle schade, overlast en vervuiling kosten de samenleving veel geld.

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol, maar gaan te ver als mensen of dieren eronder lijden. De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten voor een verbod.

In verband met COVID-19 wil de Partij voor de Dieren in elk geval voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod om de spoedeisende hulp in ziekenhuizen te ontlasten. Het ziet ernaar uit dat zo'n tijdelijk verbod er komt. Maar ondanks dat, en ondanks het feit dat er nu sowieso nog geen vuurwerk afgestoken mag worden, is er in de afgelopen weken al weer een toename te constateren van harde knallen en vuurwerkschade.

Vorig jaar al opende de werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren een meldpunt voor vuurwerkoverlast. Een rapport van de meldingen werd aan de gemeente aangeboden, met het verzoek iets aan de overlast te doen. Onlangs vroeg Progressief Woerden de gemeente om een eigen meldpunt te openen, zodat er beter inzicht is in het aantal en de aard van de overlast-incidenten. Helaas ziet het ernaar uit dat de gemeente hier dit jaar niet op ingaat. Om deze reden hebben wij besloten het door ons opgerichte meldpunt vuurwerkoverlast vanaf 13 november weer open te stellen.

Meld vuurwerk overlast Hinder door vuurwerk melden